EU FONDOVI

Priprema projekta za apliciranje na natječaj

Pribavljanje potrebne dokumentacije i priprema projekta na vrijeme preduvjet je za uspješnu realizaciju projekta. Ovu fazu projekta poželjno je započeti čak i prije raspisivanja natječaja kako bi se poštivali rokovi koji su određeni za prijavu na natječaj raspisan od strane Europske unije za pristup njihovim fondovima.
Prije raspisivanja natječaja zajedničkim snagama odabiremo put:

 • Vaš izbor ideje projekta
 • Najbolji izbor natječaja
 • Priprema dokumentacije
 • Informiranje o rokovima raspisivanja natječaja
Izrada projekta za natječaj

Izrada natječajne dokumentacije i popunjavanje projektne prijave za natječaj zahtjeva izuzetno poznavanje europskih politika za određene djelatnosti, metodologiju pripreme projekata kao i propisanih procedura i terminologije Europske unije.
Nakon raspisivanja natječaja naš posao je:

 • informirati Vas o uvjetima natječaja koji je raspisan
 • pisanje projekta
 • organizacija i priprema dokumentacije za prijavu na natječaj (za Vas pribavljamo odgovarajuće
  ponude za robe, usluge i radove u skladu s uvjetima natječaja)
 • izradu studija (poslovnih planova, studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi… )
 • podnošenje prijave na natječaj

 

Provedba projekta

U skladu s pravilima Europske unije, provedba projekta garantira ostvarivanje rezultata projekta, njegovu konačnu evaluaciju i isplatu odobrenih sredstava.
Postupak provedbe projekta zahtjeva poznavanje administrativnih procedura, financijskih pravila natječaja i izradu propisanih izvještaja u skladu s pravilima Europske unije.

Nakon potpisivanja ugovora s ugovornim tijelom u fazi provedbe projekta, naš posao obuhvaća:

 • Vođenje provedbe projekta
 • Izradu planova provedbe
 • Vođenje projektnih timova
 • Izradu detaljnog plana trošenja odobrenih sredstava
 • Upravljanje sredstvima u skladu s planom
 • Izradu plana, pripremu dokumentacije i provođenje postupka javne nabave
 • Organiziranje provedbe pojedinih aktivnosti navedenih u projektu
 • Pripremu i izradu periodičnih i završnih izvještaja o napretku projekta

 

NACIONALNI POTICAJI

Programi za jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, poticanje izvoza i međunarodne konkurentnosti poduzeća, razvoj proizvodnog sektora, razvoj turizma i drugih djelatnosti, obrazovanje poduzetnika i mnoge druge namjene dio su nacionalnih programa Republike Hrvatske i predstavljaju izvor sufinanciranja razvojnih projekata
Metode i procedure pripreme projekata kako bi se pristupilo nacionalnim potporama slične su procedurama pristupanju fondovima Europske unije stoga je za povlačenje sredstava potrebno znanje i iskustvo u pripremi dokumentacije i prezentiranju projektne ideje.

Za Vas smo tu kako bi Vam pomogli u povlačenju nacionalnih sredstava na način da:

 • Formuliramo ideju za projekt
 • Izaberemo odgovarajući natječaj
 • Informiramo Vas o uvjetima raspisanog natječaja
 • Pisanjem projekta (izrada budžeta, popunjavanje obrazaca… )
 • Organiziramo i vodimo pripreme potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj
 • Izradu poslovnih planova, studija izvodljivosti, investicijski elaborati…
 • Podnošenje prijave na natječaj
 • Vođenje provedbe projekta
 • Vođenje projektnih timova
 • Izrada periodičnih i završnih izvještaja o napretku projekta

NATJEČAJI

Sve natječaje koji su u Vašem interesu možete potražiti na stranici ili nas kontaktirati kako bi Vam pomogli pri odabiru najprihvatljivijeg natječaja za Vas.
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji